Inkoopconsultancy

Inkopen - dat is zorgen dat een product of dienst op het juiste moment op de juiste plek is en dat kwaliteit en prijs ervan goed zijn. Inkopen is dus meer dan een bestelbon invullen en wachten. In een goed inkoopproces is de betreffende manager zich bewust van veel bijkomende aspecten, zoals bijvoorbeeld het aantal facturen of creditnota's in verhouding tot het aantal bestellingen, verborgen kosten, of de wijze van engineering van nieuwe producten. De inkoopkosten worden beÔnvloed door een veelheid aan factoren die goed beoordeeld moet worden.

Rhenium analyseert de huidige inkoopsituatie van uw organisatie en bekijkt daarbij niet alleen de verschillende processen binnen de inkoop, maar ook de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken medewerkers. Vervolgens adviseert Rhenium u bij de optimalisatie van uw inkoopproces. Uw medewerkers worden desgewenst door ons begeleid bij eventuele veranderingen, die op basis van de voorafgaande procesanalyse zijn voorgesteld. Samen met u werkt Rhenium op deze manier dus zeer direct aan de verbetering van het bedrijfsresultaat.

Projectinkoop

Rhenium stelt namens talloze opdrachtgevers offerteaanvragen op en adviseert bij de beoordeling van de binnengekomen offertes. Daarop volgt het overleg met de aanbieders, de onderhandelingen en tenslotte het vertalen van het onderhandelingsresultaat naar een duidelijke concept inkoopopdracht. Rhenium neemt u dit hele traject uit handen en geeft u daarbij de garantie dat de hele projectinkoop zo voordelig mogelijk verloopt.

Grote projectmatige inkoopprocessen worden met visie door Rhenium behartigd, altijd in naam van en voor rekening van de opdrachtgever. De kosten van het advieswerk worden daarbij in feite onmiddellijk terugverdiend, doordat uw organisatie zich verzekert van significante besparingen.

Interim inkoopmanagement

Rhenium kan zorgen voor een tijdelijke vervulling van de functie 'inkoopmanager'. Van te voren wordt geÔnventariseerd waar uw organisatie behoefte aan heeft. De tijdelijke inkoopmanager is op basis van een vastgesteld aantal uren, op vaste dagdelen bij u in het bedrijf aanwezig. Hij coacht indien nodig uw medewerkers, zodat u er zeker van bent dat een eventueel plan van aanpak ook daadwerkelijk geÔmplementeerd wordt. Motivatie is hierbij belangrijk - en John van den Heuvel van Rhenium is bij uitstek zo'n manager die mensen enthousiast weet te krijgen.

ISO 9000 in het inkoopproces

Kwaliteitsborgingssystemen; ze vragen veel motivatie, inzet en kennis van alle medewerkers in de onderneming. Voor zover de systemen de inkoop betreffen, kan Rhenium uw bedrijf ondersteunen met alle kennis en ervaring op dit gebied. Rhenium adviseert ook bij het invoeren van het ISO 9000 kwaliteitsmanagement systeem.

Internationale inkoopervaring

Europa
Duitsland, ItaliŽ, BelgiŽ, Frankrijk, Zwitserland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten van Amerika

AziŽ
Japan, China, Hongkong, Taiwan, Filipijnen, MaleisiŽ

Rhenium T +31 573 25 88 37 | F +31 573 25 88 65
M +31 6 22 95 63 47 | E info@rhenium.nl