Opstellen inkoopvoorwaarden voor een ingenieursbureau

Het Nieuw Burgerlijk Wetboek gaf aanleiding de inkoopvoorwaarden onder de loop te nemen. Rhenium inkoopmanagement kreeg de opdracht dit te doen en een voorstel op te stellen dat tevens meer zou worden toegespitst op de gewijzigde marktbenadering. Vooral onderwerpen in relatie tot de "Regelgeving Keten Aansprakelijkheid" zouden moeten worden afgedekt.

Het voorstel is, na indiening, getoetst door een extern jurist. Hierna zijn de nieuwe inkoopvoorwaarden vastgesteld en ingevoerd.

Rhenium T +31 573 25 88 37 | F +31 573 25 88 65
M +31 6 22 95 63 47 | E info@rhenium.nl