Maar al te vaak is 'de' inkoop het stiefkind binnen een organisatie, door velen gezien als niet meer of minder dan een noodzakelijk kwaad. Ziet u het ook zo?

Bedenk dan eens dat personeel en inkoop de twee grootste kostenposten zijn. Elk bedragen ze niet zelden 45 procent van de totale uitgaven. Dat betekent dat de inkoper van een bedrijf heel direct te maken heeft met het keiharde bedrijfsresultaat. En toch is niet elk bedrijf zich daarvan bewust. Bungelt de inkoopmanager ergens onder de productiemanager. Of kunnen talloze werknemers op eigen initiatief bestellingen doen, opdrachten verstrekken of onderhandelen over kortingen.

In een organisatie die zorgvuldig omgaat met haar inkoop, zijn de interne richtlijnen op inkoopgebied nauwkeurig omschreven en maakt de inkoopmanager deel uit van het managementteam. Hij realiseert zich dat de eerste inkoopbon pas geschreven kan worden na het nodige denkwerk. Hij weet dat elke werknemer die 'even' bezig is met een bestelling, zelf ook geld kost. En hij ziet dat optimaal inkopen -en de daarbij behorende verhoging van het rendement- alleen mogelijk is als er binnen de organisatie breed aandacht voor is.

Een analyse en advies van Rhenium kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw organisatie. Grote veranderingen voltrekken zich nu eenmaal niet zonder slag of stoot en hebben ook gevolgen voor werknemers die nu (nog) niet nadenken over hun rol in dit proces. Optimaal inkopen vergt soms een omslag in bestaande structuren en denkpatronen. Dat vraagt om inzet. Om wil. En om doorzettingsvermogen. Rhenium helpt en adviseert u daarbij en haalt eruit wat erin zit. Zonder dat u nu direct associaties krijgt met een citroenpers.
Rhenium T +31 573 25 88 37 | F +31 573 25 88 65
M +31 6 22 95 63 47 | E info@rhenium.nl