Het geld ligt op straat. Het is alleen kwestie van oprapen. Het klinkt niet alleen eenvoudig, het IS eenvoudig.

Zonder garanties te willen geven, kan Rhenium op voorhand zeggen dat een gunstiger inkoopproces ook voor uw bedrijf mogelijk is: een advies van Rhenium levert minimaal een besparing op van vijf tot dertien procent. Ooit was er zelfs een bedrijf dat de uitgaven aan de inkoopkant kon verminderen met dertig procent, nadat Rhenium de organisatie had doorgelicht.

Een vermindering van dertig procent aan de inkoopkant is natuurlijk lang niet altijd haalbaar. Dat zou ook niet best zijn trouwens, want dat zou betekenen dat er iets grondig mis is. Maar een besparing is vrijwel altijd mogelijk. Wellicht ten overvloede: elke besparing is een even hoge verbetering van het bedrijfsresultaat. Ofwel, in helder Nederlands: pure winst.
Rhenium T +31 573 25 88 37 | F +31 573 25 88 65
M +31 6 22 95 63 47 | E info@rhenium.nl